Av Frank Gran 

Torsdag 28.11.19 møtte NPL Øst i kantinen i YS bygget, Lakkegaten 23 i Oslo.

Det var et godt oppmøte og lokallagsleder Geir Krogh ønsket alle velkommen Etter en kort redegjørelse om status fra årets lønnsforhandlinger fikk møte status pensjon v/Andres Moen, Parat. Etter en kort pause med litt å bite i, var det tid for en gjennomgang/Evaluering av reformen i Øst pd.

Gode innledninger/erfaringslæring fra Ove Furseth, Bjørn Bratteng og Jan Erik Haugland satte standarden for gode refleksjon og tanker. Mot slutten fikk deltagerne - nytt fra NPL sentralt v/ nestleder Frank Gran Deretter tok man seg i samlet flokk til julemiddag på Asylet i Brugata.

Taffelet ble tradisjonen tro avsluttet ved takk for maten av eldste deltaker, Asbjørn Nerbø, tidligere lensmann i Eidsvold/Hurdal. Han delte sine refleksjoner om politirollen før og nå og med gode kommentarer på de forkortelser på avdelinger/oppgaver man i dag velger å omgi seg med.