Etter 16 timers mekling kom Parat og NHO Luftfart til enighet om flyavtalen hos Riksmekleren natt til torsdag. Grunnet situasjonen i luftfarten ble partene enige om at det ikke gis noe generelt tillegg for 2020. 
– Vi ble i stedet enige om økning av beregningsfaktoren for skifttillegg øker til 80 kroner pr. time. Kostnaden for selskapene som har skiftarbeidere er samlet beregnet til 0,3 prosent. Således er rammen fra frontfaget i 2020 oppfylt, forklarer Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

Han er tilfreds med at man klarte å komme til enighet om en ny avtale.
– Det er ingen hemmelighet at det er vanskelig å forhandle og mekle om endringer av tariffavtalene i den situasjonen vi har med pandemi og økonomiske utfordringer for mange bransjer og bedrifter. På det grunnlag vil forhandlingsutvalget si seg fornøyd med resultatet, sier han til Parat24.
 
Partene ble også enige om følgende presisering til § 4 i tariffavtalen vedrørende foreningenes uttalerett før bedriften ansetter i ledige eller nye stillinger:
"Umiddelbart etter søknadsfristen er utløpt, skal bedriften sende søkerlista til tillitsvalgte. Før bedriften starter intervjuer, skal bedriften sende liste over kandidater som kalles inn til intervju. Dersom det ikke skal gjennomføres intervju, skal bedriften opplyse om de tre beste kandidatene sammen med bedriftens rangering".

Dessuten er matpenger ved overtidsarbeid økt til 90 kroner. 

Larsen sier det ikke lykkes å få tariffestet en reell minstesats for arbeidstakere som er pålagt å bære uniform, men at noen lokale parter ble enige om bedriftsinterne løsninger. I tillegg er følgende tariffestet i flyavtalen:
"Der bedriften pålegger ansatte å bære uniform/spesifisert arbeidstøy, men ikke utleverer alle tilhørende uniformseffekter som fremgår av bedriftens uniformsreglement, skal de lokale parter inngå avtale om godtgjørelse. Godtgjørelsen skal også innbefatte vask og rens dersom dette ikke besørges av bedriften".

Kompensasjon for reisetid ved tjenestereiser i § 16 beregnes nå fra 1 time før rutemessig avgang til 1 time etter ankomst.

Les også: Mekling i gang på flyavtalen