Arbeidstakere i mange bransjer permitteres eller står i fare for å bli permittert i disse dager, og apotekbransjen er ikke noe unntak. Reglene er i dag slik at de som blir permittert av arbeidsgiver blir utmeldt av apotekordningen (POA).

Nå har Farmasiforbundet, sammen med Norges farmaceutiske forening, sendt en anmodning til Arbeids- og sosialdepartementet om at ansatte som med pensjonsordning i POA skal få de samme rettighetene som gjelder for resten av Statens pensjonskasse (SPK).

"På vegne av arbeidstakerne i POA anmoder vi departementet om at ordningen endres tilsvarende det som gjelder for ansatte i fristilte virksomheter med pensjonsordning i SPK, slik at våre medlemmer som måtte bli permittert gis mulighet til å opprettholde medlemskapet i POA i den perioden de måtte være permittert", heter det i brevet, som du kan lese i sin helhet her.