Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, var klar på at partssamarbeidet har blitt dårligere.
– Det har blitt en mer politisk detaljstyring i departementene når det gjelder statlige virksomheter. Dette har slått ut på medbestemmelse og medvirkning i arbeidssituasjonen, og ikke minst når det gjelder partenes formelle medbestemmelse på arbeidsplassen. Vi opplever i staten at partssamarbeidet ikke verdsettes på samme måte, sa YS Stat-lederen.

Einan påpekte regjeringens intensjon om å kontinuerlig involvere alle partene i arbeidslivet i beslutninger.
– Organisasjonene har de siste årene nytt godt av at man blir konsultert og involvert i prosesser i større grad enn under et rødgrønt styre. Vår regjering har vært veldig opptatt av å få alle organisasjonene i arbeidslivet i dialog, og involvere dem i beslutninger, sa statssekretæren.

Videopptak av samtalen kommer.