Forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet-OsloMet legger frem helt ferske resultater fra Arbeidslivsbarometeret. Deretter møtes arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og SV-leder Audun Lysbakken til debatt. YS-leder Erik Kollerud kommenterer.