Les
Widerøes Kabinforening
Medlem av Parat, som er en 
arbeidstakerorganisasjon i YS.
WKF er også medlem av 
Parat kabinforbund, den største 
interesseorganisasjonen i norsk luftfart.

Kontakt WKF 
Widerøes Kabinforening
Tom Robert Wold 
Bjørndalsbakken 18
5171 Loddefjord
wkf@wideroe.no
Tlf:94 47 10 56

 

Besøksadresse Parat 
Parat:
Lakkegata 23. - 2. etg.
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup