Om WKF

WKF har som formål å trygge og utvikle medlemmenes livs- og levestandard ved å fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser overfor arbeidsgiver. Foreningen jobber for å skape et godt arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser og ivareta medlemmenes interesser overfor NHO, Parat, myndigheter og andre interesseparter.

 

WKF skal verne om forhandlingsretten og samarbeide med andre organisasjoner for å ivareta felles interesser. I tarifforhandlinger er det forhandlingsutvalget, som forhandler på vegne av hele gruppen. Forhandlingsresultatet sendes til uravstemning dersom det berører medlemmenes arbeidstidsordninger, ferie eller andre vitale interesser. Der har alle medlemmene mulighet til å si sin mening og eventuelt avslå et forhandlingsresultat de ikke er fornøyd med. Uravstemningen avgjøres ved simpelt flertall. Slik sikrer vi at medlemmene aldri kan påtvinges en avtale de ikke ønsker eller er enige i.

 

Hele styret flyr aktivt, noe som gir førstehånds kjennskap til de kabinansattes arbeidsforhold. Styret kan ikke stanse forslag til vedtektsendringer, eller andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet. Dette sikrer at medlemmene alltid får avgjøre i saker de ønsker å ta opp, eller forandre på. Årsmøtet holdes hvert år, hovedsakelig i Parats lokaler i Oslo, og er foreningens høyeste organ.

 

Vi er der for hele gruppen, men også deg personlig om det er en enkeltsak det gjelder. Gjennom basetillitsvalgte er WKF representert i det ganske land, også der du flyr. SAU-representantene ser hver måned på alle slingene og jobber hele tiden for mer rettferdighet. Foreningens forsikrings- og pensjonskomité sikrer at medlemmene til enhver tid kan benytte seg av svært fordelaktige forsikringsordninger og ivaretar medlemmenes gode pensjonsordning. Foreningen er også representert i mange av selskapets fora og samarbeider med vernetjenesten.

 

Det skal være enkelt å ta kontakt med en av oss og som medlem i Parat har du rett til ubegrenset hjelp til saker som gjelder ditt arbeidsforhold.

 

I ditt Parat-medlemskap er det også to timer gratis juridisk bistand med advokat i året. Disse to timene kan du benytte til alle slags juridiske forhold. Ring Parat på tlf. 21 01 36 00.

 

Ønsker du å bli medlem i Parat/WKF? Da kan du enkelt melde deg inn via menyvalget "Bli medlem"

For å finne din basetillitsvalgt klikk på "Basetillitsvalgte" i menyen til venstre. Ønsker du å komme i kontakt med hovedstyret kan du sende mail til: wkf@wideroe.no