Det er til sammen rett i overkant av 1.000 kabinansatte organisert i Parat ved Norwegians fire baser i Norge, og de utgjør med det den største yrkesgruppen av ansatte i selskapet. Norwegian har baser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.
– Gjennom tøffe, men konstruktive forhandlinger har vi med denne avtalen fått en harmonisering med andre yrkesgrupper i selskapet. I praksis betyr dette lønnsjustering, økt fleksibilitet, og i fortsettelsen et sterkt fokus på arbeidsmiljøet, sier Rene-Charles Gustavsen, leder av de kabinansatte i Norwegian og Compliance Performance Supervisor i Norwegian i en pressemelding.

På grunn av pandemien er det nesten fem år siden partene sist gjennomførte forhandlinger. Fremover ønsker de å samarbeide tettere.