Parat har nærmere 400 kabinansatte medlemmer i Widerøe, og Lars Petter Larsen i Parats forhandlingsavdeling er ansvarlig for forhandlingene fra Parats side. Før oppgjøret starter, peker han på den spesielle situasjonen flyselskapene er oppe i. 
− Luftfarten har blitt hardt rammet av korona-pandemien, så det blir sannsynligvis et nøkternt økonomisk oppgjør i år, sier han til Parat24.

Fristen for å bli enige i forhandlingene er fredag 9. oktober. Kommer partene ikke til enighet i forhandlingene, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.