Les
Widerøes Kabinforening
Medlem av Parat som er en 
arbeidstakerorganisasjon i YS.
WKF er også medlem av 
Parat Kabinforbund, den størst 
interesseorganisasjonen i norsk luftfart.

Kontakt WKF 
Widerøes Kabinforening
v/ Tom Christian Iversen
Skiringssalveien 31
3208 Sandefjord 
WKF@wideroe.no

Besøksadresse Parat 
Parat:
Lakkegata 23. - 2. etg.
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?