Konferansen gikk av stabelen onsdag, og satte søkelyset på viktigheten av at myndighetene må tilpasse seg innbyggernes forventninger. 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fremhevet at tilliten i Norge er relativt høy sammenliknet med andre land i Europa. Samtidig pekte hun på tall fra den ferske Innbyggerundersøkelsen 2019, der det kommer klart frem at tilliten til norske politikere begynner å svekkes blant norske innbyggere. 
– Mange mener det offentlige bør bli flinkere til å ta imot råd. Vi lever i et samfunn der store reformer skjer, og må stille spørsmålet om dette kan rokke med folks tillit, påpekte Mæland. 

Politidirektør Benedicte Bjørnland viste til en synkende tillit også til politiet på landsbasis. Hun viste til at endringer i samfunnsstruktur fører til en endret kriminalitet, og påpekte nødvendigheten av at politiet endrer seg i takt med dette. Samtidig ser politiet behovet for å ta tak i tillitsproblemet, og Bjørnland presenterte fem mulige grep for å bevare og bygge tillit i samfunnet:

Tilpassing
Prioritering
Samarbeid
Ha modige og utholdende ledere
Åpenhet

Avdelingsdirektør i Difi, Hildegunn Vollset, fremhevet at forventningene til hva offentlig forvaltning skal levere, øker. Hun viste til tall på at halvparten av nordmenn er uenige i at det offentlige bruker ressurser effektivt. 
– Vi må ta innbyggerne og brukerne på alvor, og styre forventningene bedre. Vi må utvikle og bruke kompetansen på nye måter, og vi må ha mot til å handle, understrekte Vollset.