Kvinnekonferansen diskuterte blant annet de fremtidige prioriteringene i ETFs arbeid for å styrke kvinners posisjon innen transportbransjen. Komiteen ønsker å fortsette arbeidet med forebygging av vold mot kvinner. Et nytt satsingsområde er også automatisering og digitalisering, og hvordan denne utviklingen påvirker kvinner på arbeidsplassen. 

Parats nestleder Anneli Nyberg var tilstede under konferansen sammen med Parat Kabinforbund-leder Sissel Vian.
- Det har vært interessante dager med mange inntrykk, og konferansen har gitt oss et godt bilde på hvordan situasjonen ser ut for kvinnelige transportarbeidere i Europa, sier Nyberg. 

Hun mener det ikke er noen tvil om at man må fortsette å arbeide systematisk med saker som omhandler vold og trakassering mot kvinner.
- Det er også viktig at vi fortsetter å holde oppmerksomheten på deltidsproblematikk og løse ansettelsesmodeller, som fortsatt er vanlig i mange yrker hvor kvinner er i majoritet. Kampen for et rettferdig og likestilt arbeidsliv er definitivt ikke over, og nå gjelder det å ta nye tak og finne nye måter å arbeide på over hele Europa. Vi i Parat skal i hvert fall bidra så godt vi kan for å gjøre transportsektoren en god plass for kvinner å arbeide i, sier Parats nestleder.