Representantforslagene som skal til høring tirsdag dreier seg om følgende:

  • Tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning
  • Forslag om å hindre Wizz Air i å fly innenriks i Norge så lenge de aktivt motarbeider fagorganisering, kollektive forhandlinger og driver med sosial dumping
  • Tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart
  • Kriseplan for norsk luftfart ut 2021


Parats nestleder, Anneli Nyberg, vil i sitt innlegg rette søkelyset mot viktigheten av å raskt få på plass en kompensasjonsordning for luftfartsbransjen.
– Budskapet vårt er kontantstøtte, og viktigheten av å få på plass en kompensasjonsordning til luftfarten som er på lik linje som resten av næringslivet. For at luftfartsnæringen i Norge skal overleve er dette akutt, sier hun. 

Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, mener det i tillegg til en kontantstøtteordning er viktig å få på plass støtte til simulatortrening for pilotene.
– Danmark har nettopp fått på plass en slik ordning, og det er helt nødvendig å få til det samme i Norge for at pilotene skal ha mulighet til å komme tilbake på jobb. Trening er nødvendig for å beholde pilotsertifikatet, og uten sertifikat hjelper den utvidede permitteringsordningen lite for pilotene, sier Holsether.

Også leder for Parat Kabinforbund, Sissel Vian, vil holde innlegg under høringen. Parat24 følger saken videre.