Utvalget som har vurdert norsk luftfart i årene fremover, er delt i spørsmålet om en potensiell avvikling av dagens taxfree-ordning. Og skal vi tro Dale er ikke dette blant de tiltakene om den fremtidige luftfarten i Norge som dagens regjering vil prioritere.

Dale fikk overlevert utvalgets rapport tirsdag,
– Jeg skal nå studere utredningen for å se om det er argumenter der som taler for et forbud, men jeg har vært og er tilhenger av ordningen fordi den betyr så mye for landets flyplasstilbud. Inntektene derfra finansierer jo store deler av norsk luftfart, sier Dale.

Klimautslipp er førsteprioritet
Anneli Nyberg, nestleder i Parat, tilhører den delen av utvalget som vil beholde taxfree-ordningen, og viser til at den sørger for en sikker og forutsigbar finansiering av luftfarten.

Nyberg mener det viktigste for næringen – ved siden av den fremtidige finansiering – er å få bukt med de økende klimautslippene.
– Jeg håper denne utredningen vil kunne skape grunnlag for en god debatt om norsk luftfart. Skal vi bevare luftfarten i Norge, må vi ta noen grep. Utredningen forteller at vi er på rett vei, sier Nyberg.

Hun påpeker at det er vanskelig å rangere de anbefalingene utvalget gjør.
– Utredningen er meget omfattende, og alt henger sammen med alt. Det skal derfor bli veldig spennende å se hva den videre behandlingen av den vil føre til, sier Nyberg. 

Parats nestleder mener det er viktig å ivareta en bærekraftig ansattpolitikk oppi det hele.  
– Vi er helt avhengig av å få ned miljøutslippene for at vi skal beholde en levekraftig næring. Sånn er det bare, og her er det ingenting å gå på. Samtidig må tiltakene som kommer i luftfarten også ivareta de ansattes rettigheter. Utviklingen av  norsk luftfart må være bæredyktig og ikke gå på bekostning av våre medlemmers rettigheter, sier Nyberg.

Ny teknologi
Også statsråd Dale trekker frem behovet for nye klimatiltak og ser mulighetene ny teknologi kan føre med seg.
– Dette er interessante muligheter. Fordi luftfarten i Norge er satt sammen som den er, med mange kortbaneruter og FOT-ruter, kan vi være tidlig ute med å ta i bruk den nye teknologien og dermed skaffe oss et forsprang på dette området. De første rutene med den nye teknologien vil sannsynligvis komme her, sier Dale.

Han forteller at han også er veldig glad for at utvalgets utredning underbygger det faktum at det er trygt å fly i Norge.
–  Luftfarten er i sin natur i en sterk internasjonal konkurransesituasjon. Samtidig skal arbeidsforholdene være trygge. Her er det viktig å kunne ivareta hensynet både til de ansatte og konkurransekraften, sier Dale.

Sverre Quale, leder av utvalget, sier at et av de utviklingstrekkene i internasjonal luftfart, er endrede ansettelsesforhold. Han trekker frem fenomenet «pay to fly» som uønsket i Norge. «Pay to fly» er kontrakter der nyutdannede piloter faktisk betaler flyselskapene for å få fly og slik skaffe seg nok flytimer til å søke på jobber.