Boka, som er redigert av Birgitte Ellefsen, Vanja Lundgren Sørli og Marit Egge, er et initativ fra Politihøgskolen. I boka gjøres skolen motto – Kunnskap for et tryggere samfunn – om til et spørsmål om hvilken rolle Politihøgskolen har spilt, og kan spille, med tanke på å sikre tryggheten i samfunnet vårt.

Ifølge Frank Gran, leder i Norges Politilederlag (NPL), gir boka et grunnlag for en dypere og bredere forståelse av hvilken rolle politiutdanningen har spilt, og vil spille, i formingen av politiet som profesjon og samfunnsaktør.
– Boka gir oss et verdifullt innblikk i historien. For fremtidens politistudenter er dette absolutt en viktig lesning for å forstå både fremtidens muligheter, men også hvordan politiet har blitt formet gjennom utdanningen frem til i dag, sier han.