Torsdag før påske gikk bedriftshelsetjenesten og Nygård en risikovurderingsrunde på hele terminalen på Gardermoen.
– På denne runden som tok om lag to timer så vi ingen renholdere, sier hovedvernombudet.

Nygård har ubekreftet informasjon om at det nå kun er fire renholdere på plass på terminalen, og at resten er permittert.
– Jeg har også fått rapport om at ansatt toalett ikke har blitt vasket på 14 dager, sier hun.

Får ikke innsyn
Det er ISS Facility Services som utfører renholdet på hovedflyplassen, etter at de vant anbudet om renhold i 2018. Kontrakten med Avinor Oslo lufthavn er på fem år.  Nygård mener renholdet kunne vært bedre.
– Vi må ofte ringe til ISS for å be dem om å vaske. Som hovedverneombud har jeg flere ganger etterlyst en renholdsplan over hva og hvor ofte det skal vaskes på de ulike stedene, men det får jeg ikke, sier Nygård.

Joachim W. Andersen er kommunikasjonssjef ved Avinor Oslo lufthavn og sier rengjøringsplanen er et avtaledokument mellom Avinor og ISS. Innholdet i renholdsplanen er formidlet og vært tema med Nokas i møter. Endringer og justeringer av behov og frekvenser tas fortløpende og rapporteres i ulike møter.
– Dersom det er behov for å gå gjennom planen og forklare hva som er avtalt kan Avinor ta initiativ til dette, sier Andersen.

Avinor og ISS avlyser renholdsrunder
Normalt gjennomføres det renholdsrunder med Avinor, ISS og verneombud for å sjekke renholdet den første tirsdagen i måneden. Disse rundene er nå avlyst på ubestemt tid.
– En skulle tro det er behov for mer og ikke mindre kontroll av renhold nå, sier Nygård.

Nygård reagerer blant annet på at boksene passasjerene bruker i sikkerhetskontrollen og knappene med smilefjes hvor du kan gi ansatte i sikkerhetskontrollen tilbakemelding ikke blir rengjort.
– Dette må da være en smittebombe, sier Nygård.

Andersen i Avinor opplyser til Parat24 at boksene i sikkerhetskontrollen blir vasket rutinemessig og at hyppigheten har økt. Konserndirektør i ISS, Ronny Pettersen, skriver i en epost til Parat24 at ISS ikke har ansvar for renhold av de grå boksene og happy or not (knappene med smilefjes). 

Kommunikasjonssjef i Nokas Aviation, Ådne Mauritzen sier til Parat24 at de er kjent med at det har vært en sak, og har tillit til at Avinor setter inn de tiltakene som er nødvendig.

Avinor og ISS mener rengjøringen er tilstrekkelig
Andersen sier til Parat24 at det er gjort enkelte justeringer av de generelle renholdsrutinene i terminalen, og at Avinor og ISS samarbeider godt og at de har daglig kvalitetsoppfølging av renhold.
– Det vurderes løpende behov for endringer i smitteforebyggende renhold av berøringsflater og om frekvenser må økes eller kan reduseres. Vernerunder og annen fast oppfølging gjennomføres så langt det er mulig etter avtalt plan, sier Andersen.

Ifølge Andersen er det etablert en forståelse mellom partene at Avinor har ansvar for å følge opp renholdsplan, og at ansatte i sikkerhetskontrolltjenesten rapporterer når renholdet oppleves ikke tilfredsstillende.
– Det har vært vurdert å redusere frekvensen på vernerunder, men det er ikke gjort med unntak for mars og april hvor hjemmekontor for Avinor-ansatte har forhindret gjennomføring. Akutte behov for renhold ringes inn og håndteres forløpende, sier kommunikasjonssjef Joachim W. Andersen.

ISS – hevder renholdet holder høy standard
Ronny Pettersen er kommunikasjonsdirektør for kommunikasjon i ISS Facility Services og sier at ISS normalt har 162 medarbeidere på OSL, men at 69 av disse nå er permittert.
–  Vi har i denne perioden i samarbeid med Avinor økt fokus på berøringsflater og ekstra belastede områder. Kvaliteten på renholdet på OSL holder en høy standard, noe som er dokumentert gjennom kontinuerlige kontroller. De få klagene som kommer inn tas på alvor og utbedres, sier Ronny Pettersen.

Dårlig renhold på Gardermoen er tatt opp i en rekke artikler, se sak fra Aftenposten her

Her er tidligere sak fra Parat24 om det samme problemet