Parat-forhandleren forventer et stort oppmøte utenfor NHO-bygget og ber arbeidsgiverne møte de streikende.
– Denne streiken kunne vært unngått dersom ikke NHO i detalj ville diktere hvordan pengene vi var enige om skulle fordeles. NHO har tvunget oss ut i streik, og har latt oss streike i ukevis. Nå må arbeidsgiverne grave dypere i lomma og komme med et tilbud som får vekterne tilbake i jobb, sier Larsen.

Han sier streiken nå trappes opp og vil bli mer synlig for publikum.
– Når vi tar ut vekterne på Norges travleste trafikk-knutepunkt, Oslo S, vil mange bli berørt. Vi skjermer fortsatt liv, helse og luftfart, men tar også ut vektere knyttet til verdihåndtering. Dette vil ramme transport av penger og minibanker, sier Larsen.

Fredag 16. oktober møter Parat og NHO Service og Handel til ny mekling. Etter brudd i meklingen 15. september, er det Riksmekleren som etter loven har kalt partene inn til ny mekling.
– Vi er innkalt til lovpålagt mekling, der også Riksmekler Mats Wilhelm Ruland vil delta. Streiken kan avsluttes tidligere dersom arbeidsgiver kommer oss i møte på våre krav, sier Parat-forhandleren.