Vi er Parat for deg! Over 1100 ansatte i Avarn-konsernet er allerede medlemmer i Parat. Skan-kontroll er en del av Avarn-konsernet, og her har vi 50 medlemmer. 

Kontaktpersoner i Skan-kontroll AS:

Christian Svensen
Hovedtillitsvalgt
Tlf: 91879882
Mail: christian.svensen@avarnseurity.com

Vi i Avarn-konsernet har etablert faste møter med ledelsen der vi har reell medinnflytelse og diskuterer alle forhold som påvirker arbeidsplassen og den daglige drift. Vi er representert i turnusutvalget som utarbeider turnusplaner og vernetjenesten. Vi har også etablert faste samarbeidsutvalgsmøter med konsernledelsen i Avarn Security, og vi har flere representanter i Parats sentrale forhandlingsutvalg som forhandler vekteroverenskomsten. 

Som medlem i Parat blir du en del av den voksende fagforeningsgjengen i Skan-kontroll, med engasjerte tillitsvalgte som hele tiden er oppdatert på arbeidslivets lover og regler. 

Vi får en generell driftsstøtte pr. medlem tilbake til klubben vår. Disse pengene går tilbake til dere medlemmer i form av medlemsmøter, godtgjørelser og mye annet spennende. 

Hva får du som medlem i Parat?
Parat Skan-kontroll  har godt skolerte tillitsvalgte som har gjennomført samtlige av Parats utdanningskurs. Vi jobber daglig med å bedre våre medlemmers arbeidshverdag med store og små saker. Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og i vår egen Facebook-gruppe. Hovedtillitsvalgte sitter i flere utvalg, som blant annet sikkerhets- og beredskapsutvalget i YS og vektergruppe i Parat med blant annet politiet.

Parat tilbyr medlemmer gratis fagbrevkurs. Dette kurset har Parat hatt i mange år, som gjør at flere titalls medlemmer får fagbrev hvert år. Ved å ta fagbrev slipper du å ta re-godkjenningseksamen og man tjener 9,50 kr mer pr time.  Samtidig kjemper vi for økte tillegg for ubekvem arbeidstid, og vi var fagforeningen fikk gjennomslag for økt tjenestegrenstillegg.