Vi er Parat i PSS. Vi har et nyopprettet styre med en medlemsgruppe som raskt vokser. I et firma som PSS uten tariffavtale jobbes det nå hardt for å skape en tilstedeværelse av tillitsvalgte for å fremme ansattes interesser, og innføre tariffavtale så vi i PSS kan jobbe på like vilkår med andre vektere i Norge.

Kontaktpersoner i PSS Securitas (Personal Service og Sikkerhet):

Leder:
Kristian Nielsen
Mobil: 94288602
e-post: suff.kr@gmail.com

Nestleder: Kasper Kjær
Mobil: 95824390
e-post: kaspersen02@gmail.com

Sekretær: Assama Munawar
Mobil: 98621587
e-post: Assama.munawar@securitas.no 

Tillitsvalgt Alessandra Cocca-Bougleux
Mobil: 94492529
e-post: alessandracocca.ac@gmail.com

Våre tillitsvalgte er en gruppe med veldig engasjerte mennesker. Assama Munawar har erfaring som tillitsvalgt hos Securitas i Follo. Alessandra har tidligere jobbet i Ryanair. Vi er dedikerte og villige til å gjøre jobben som trengs for og rydde opp og gjøre arbeidsdagen rettferdig. Vi er pr nå størst i Oslo og jobber langsiktig mot å etablere oss i PSS i hele Norge.

Våre hovedsaker:
  • Innføre tariffavtale i PSS
  • Kreve etterbetaling av overtid som PSS har holdt tilbake 
  • Kreve faste stillinger for fast arbeid
  • Kreve at PSS dekker god nok bekledning og sko for arbeid
  • Skape et tryggere arbeidsmiljø 
Vi kommuniserer med ledelsen i PSS for å ta opp saker på vegne av våre medlemmer. Gjennom denne kommunikasjonen har vi samlet en innflytelse på saker som angår medlemmer. Vi lytter til hva alle medlemmer har å si og vil ta alle medlemmers problemstillinger på alvor.

Gjennom Parat finnes det mange fordeler for vektere. man kan få dekket store deler av kostnadene for å ta fagbrev som vekter. Det finnes også mange gunstige fordeler for forsikring og pensjon ettersom Parat er under YS.

Som medlem i Parat blir du en del av den raskt voksende gruppen som med engasjerte tillitsvalgte fremover vil jobbe for økt innflytelse for å ivareta medlemmenes interesser.

Vi har en Facebook-gruppe hvor vi legger ut ukentlige oppdateringer på hva som foregår bak kulissene i tillitsvalgtstyret. E-posten til styret er paratpss@gmail.com