Vi er Parat Securitas. Vi jobber for at arbeidsgiver ivaretar dine rettigheter, og vi møter medlemmene der de er.

Vi er med på inntakssamtaler med nye ansatte, og ønsker dem velkommen.

Vi i Parat Securitas har troen på at et godt samarbeid er nøkkelen for at ledelsen og fagforeningen spiller på samme lag og finner gode løsninger sammen. Vi har tett samarbeid med konsernet, vi er involvert i møter med ledelsen og har tett dialog med ledelsen. 

Vi i Parat Securitas har tillitsvalgte som jobber for at du skal få den hjelpen du trenger. Vi har opprettet en felles e-postadresse: der du kan kontakte oss: paratsecuritas@gmail.com.

Våre tillitsvalgte har bred erfaring som vektere, og har tatt utdanningen som trengs for å bli tillitsvalgte.

Vi er stadig på jakt etter nye medlemmer og nye tillitsvalgte, så ikke nøl med å ta kontakt.
 
Kontaktpersoner i Securitas:

Leder:
Aleksander Danielsen
Mobil: 48668386
e-post: aleksa.dani1988@gmail.com

Nestleder: Jan Morten Lillehagen
Mobil: 99092176
e-post: jamlille@online.no

Sekretær: Eirik Løkke
Mobil: 47089489
e-post: 
eirikac93@hotmail.com

Styremedlem: Steffen Gomnes
Mobil: 91161902 
e-post: 
stgo@live.no

Styremedlem: Jaron Senthilkumar
Mobil: 92236091
e-post: jaron.senthilkumar@securitas.no