Vi er Parat for deg! Over 1000 ansatte i Avarn-konsernet er allerede medlemmer i Parat. Rundt 500 av oss er i Avarn Security Aviation. Parat er største fagforening i Avarn Security Aviation, hvorav hele 80 prosent av Avarns ansatte ved hovedflyplassen i Norge har valgt å stå sammen i Parat. 

Kontaktpersoner i Avarn Security Aviation:

Leder:
Hege-Charlotte Jacobsen
Mobil: 93443883
e-post: hegech.jacobsen@avarnsecurity.com       

Nestleder: Kjell-Åge Ludvigsen
Mobil: 98827378
e-post: kjellage.ludvigsen@avarnsecurity.com 

Sekretær: Robin Malm
Mobil: +46738166677
e-post: robin.malm@avarnsecurity.com

Vi har erfarne tillitsvalgte som tar etterutdanning for å være de beste til å ivareta medlemmenes utfordringer i arbeidslivet. 

Aviation har flere representanter i Parats sentrale forhandlingsutvalg som forhandler Vekteroverenskomsten, og en betydelig innflytelse overfor ledelsen på vegne av våre medlemmer. Vi lytter til hva våre medlemmer ønsker, og har et brennende engasjement for å formidle og hele tiden jobbe for å oppnå det beste vi kan få til. 

Tillitsvalgte har etablert faste møter med både øverste ledelse i konsernet og ledelsen lokalt der du jobber. Vi har reell medinnflytelse og diskuterer alle forhold som påvirker arbeidsplassen og den daglige driften. Tillitsvalgte finner svar og bistår deg når du trenger det. Sammen med Parat vil vi tillitsvalgte være de beste for deg, både som enkeltmedlem, men også som en stor og sterk gruppe. 

Som medlemsgruppe får vi en generell driftsstøtte pr. yrkesaktive medlemmer tilbake til oss fra Parat. Dette er penger vi har i felleskap, som vi bruker hovedsakelig på å lyse opp hverdagen til medlemmene med jevne mellomrom. Felleskapet vårt skaper en positiv tilhørighet med kollegaene dine. 

Som medlem i Parat blir du en del av den største og voksende fagforeningsgjengen i Avarn Security Aviation, med engasjerte tillitsvalgte som hele tiden etterutdanner seg med kurs og høyskolestudier innenfor arbeidsrett, forhandling, turnusarbeid, ferie og mye mer, og som hele tiden søker kunnskap om de utfordringer vi møter på. 

Vi bryr oss om deg og dine behov, og ønsker å påvirke arbeidsplassen vår til det bedre hele tiden. Vi er dedikerte og ydmyke for jobben medlemmene har gitt oss tillit til å ivareta. Vi er din og dine kollegaers stemmer opp mot bedriften. Vi vet at hver minste sak kan være like viktig som de store. Du får tillitsvalgte som bedriftens ledelse vet innehar kompetanse til å ivareta deg, og som bedriften lytter til. 

Parat tilbyr også fagbrevutdanning til sterkt rabatterte priser og har selv tillitsvalgte som har gjennomført dette. Fagbrev vil gi deg ca. 18 000,- mer i lønn pr. år. Samtidig kjemper vi for økte tillegg for ubekvem arbeidstid, og vi var fagforeningen fikk gjennomslag for økt tjenestegrenstillegg for sikkerhetskontrollører.

Vi har flere lokale tillitsvalgte på flyplasser rundt om i landet, og vokser stadig. Vi har en Facebook-gruppe der du får informasjon, kan stille spørsmål og diskutere med tillitsvalgte og andre medlemmer. I tillegg sender vi ut informasjonsmail til medlemmene. 

Ta kontakt med oss, om du ønsker å vite mer. Vi er her for deg!