Vi er Parat for deg! Over 1100 ansatte i Avarn-konsernet er allerede medlemmer i Parat. I Avarn Security er det 450 medlemmer. Det gir oss innflytelse overfor ledelsen på vegne av våre medlemmer. 

Kontaktinfo til tillitsvalgte finner du lenger ned på denne siden

Vi i Avarn Security har etablert faste møter med ledelsen der vi har reell medinnflytelse og diskuterer alle forhold som påvirker arbeidsplassen og den daglige drift. Vi er representert i turnusutvalget som utarbeider turnusplaner og vernetjenesten. Vi har også etablert faste samarbeidsutvalgsmøter med konsernledelsen i Avarn Security, og vi har flere representanter i Parats sentrale forhandlingsutvalg som forhandler vekteroverenskomsten. 

Som medlem i Parat blir du en del av den voksende fagforeningsgjengen i Avarn Security, med engasjerte tillitsvalgte som hele tiden er oppdatert på arbeidslivets lover og regler. 

Vi får en generell driftsstøtte pr. medlem tilbake til klubben vår. Disse pengene går tilbake til dere medlemmer i form av medlemsmøter, godtgjørelser og mye annet spennende. 

Hva får du som medlem i Parat?
Parat Avarn Security har godt skolerte tillitsvalgte som har gjennomført samtlige av Parats utdanningskurs. Vi jobber daglig med å bedre våre medlemmers arbeidshverdag med store og små saker. Vi er tilgjengelig på telefon, e-post og i vår egen Facebook-gruppe. Hovedtillitsvalgte sitter i flere utvalg, som blant annet sikkerhets- og beredskapsutvalget i YS og vektergruppe i Parat med blant annet politiet. 

Parat tilbyr medlemmer gratis fagbrevkurs. Dette kurset har Parat hatt i mange år, som gjør at flere titalls medlemmer får fagbrev hvert år. Ved å ta fagbrev slipper du å ta re-godkjenningseksamen og man tjener 9,50 kr mer per time.  Samtidig kjemper vi for økte tillegg for ubekvem arbeidstid, og vi var fagforeningen fikk gjennomslag for økt tjenestegrenstillegg.

Styret i Parat Avarn Security Vakt:

Leder: Christian Svensen
Mobil: 918 79 882
E-post: christian.svensen@avarnsecurity.com

Nestleder: Anders Juel
Mobil: 90814655
e-post: anjuel@online.no

Sekretær: Ken Andre Johansen
Mobil: 48067334
E-post: ken.andre.johansen@avarnsecurity.com 

Styremedlem: Ståle Rausdøl
Mobil: 928 21 856
E-post: sraustol@yahoo.no

----

Tillitsvalgte:

Oslo og Viken 
Anders Juel
Tillitsvalgt Vakt
Mobil: 924 21 856
E-post: anders.juel@entur.org 

Ståle Rausdøl
Tillitsvalgt Mobil
Mobil: 928 61 279
E-post: sraustol@yahoo.no 

Ken Andre Johansen
Tillitsvalgt Vakt og Mobil
Mobil: 48067334
E-post: ken.andre.johansen@avarnsecurity.com

Regiontillitsvalgt Nord
Jens- Thomas Steinhaug
Tillitsvalgt Vakt og Mobil
Mobil: 936 72 665
E-post: jens.thomas.steinhaug@avarnsecurity.com

Regiontillitsvalgt Vestland
Espen Hansen
Vakt og Mobilt
Mobil: 938 10 095
E-post: espen.e.eikefjord@avarnsecurity.com

Molde og Kristiansund
Joachim Røsandhaug
Tillitsvalgt Vakt og Mobilt
Mobil: 906 86 061
E-post: paratnyhamna@gmail.com

Bergen og omegn
Ørjan Berland
Vakt og Mobilt
Mobil: 902 92 273
E-post: orjan.berland@avarnsecurity.com

Tromsø
Tor Urdal
Mobil: 465 46 938
E-post: tor_mikal96@hotmail.com

Plasstillitsvalgte:

Telenor Fornebu 
Kristian Bakke
Mobil: 913 03 262
E-post: kristianbakke@hotmail.com

CCB Ågotnes
Roger Sellevoll
Mobil: 959 78 597
E-post: r.a.sellevoll@gmail.com