Kontingentsatser fra 1. januar 2021

Kontingenten for et medlemskap er 1,2 prosent av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), maksimalt 510 kroner pr måned. Dermed betaler du ikke urimelig høy kontingent den måneden feriepengene utbetales, eller måneden med halv skatt. Minimumskontingenten er 50 kroner i måneden. 

Student, elev (videregående skole) og lærling 
Et du student, elev i videregående skole eller lærling, koster det ingenting å være medlem i Parat. Du får fortsatt tilgang til de samme medlemsfordelene som andre medlemmer.

Passivt medlemskap
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive, betaler 510 kroner i året. Du har fortsatt tilgang til Parats medlemsfordeler, inkludert rabatt på forsikringer og privat rettsråd.

Betaling av kontingent ved overgang fra annen organisasjon 
Nye medlemmer trenger ikke betale kontingent til oss hvis de betaler kontingent til en konkurrerende organisasjon de har meldt seg ut av. (Gjelder eventuelt oppsigelsestiden i annen organisasjon) 

Kontingenten kan trekkes fra på skatten
Kontingenten du betaler er fradragsberettiget på selvangivelsen. Det betyr at du hvert år kan trekke fra opp til 3850 kroner på din selvangivelse. 

Du kan spare mye penger ved å utnytte ditt medlemskap 
Det er mye penger å spare på å bruke våre medlemsfordeler. Mange opplever å spare inn hele kontingenten ved å benytte seg av våre bank- og forsikringsavtaler. 

Gjør deg kjent med våre medlemsfordeler, og se hvor mye penger du kan spare. 

OU-midler 
Alle ansatte som arbeider i en virksomhet med tariffavtale vil i tillegg blir trukket i kontingent til Opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Fondsmidlene fordeles på arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og går til opplæringsformål for tillitsvalgte og ledere. Arbeidsgiverne i de ulike forhandlingsområdene betaler inn fastsatte beløp ( beløpene er ulike i de ulike arbeidsgiver-områdene), mens arbeidstakerne betaler inn en fastsatt egenandel:
- NHO-området: kr 169 pr år (trekkes pr måned) 
- Virke: kr 169 pr år (trekkes pr måned) 
- Spekter: kr 169 pr år (trekkes pr måned)
- Staten: kr 400 pr år (trekkes pr måned) 
- KS-området: kr 316,92 pr år (pr måned kr 26,41)

Slik betales kontingenten 
Trekk over lønn
Arbeidsgiver trekker kontingenten direkte fra din lønn før hver lønnsutbetaling, og beløpet opplyses på lønnsslippen. Vi sender beskjed til ditt lønningskontor og ber dem starte trekket på deg på en gitt dato.

Avtalegiro
Du kan opprette avtalegiro i din nettbank, eller på Min Side. Vi sender informasjon om kontingenttrekk til din bank, som så trekker pengene direkte fra din konto og overfører pengene til oss.

Faktura med fakturagebyr
Hvis du ønsker å motta faktura, påløper et fakturagebyr på 50 kroner pr faktura.

Meld deg inn her!

For arbeidsgivere - registrere trekklister