Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, bekrefter til NRK at det ikke ser lysere ut for 2020.
– Jeg ser dessverre ingen stor løsning i 2020, sier han. 

Madsen forklarer medisinmangelen med at mange av legemidlene blir laget i land som India og Kina, og derfra må transporteres til Europa der de blir pakket og flyttet på lager. 
– Ingen ønsker å ha større lager enn høyst nødvendig, så dersom noe skulle skje, finnes det ingen reserver, sier han. 

Konsekvensen av mangelen er, ifølge NRK, at folk ikke får de medisinene de trenger og at sykehus står i fare for å måtte avlyse livsviktige operasjoner. 

Regjeringen sendte i slutten av oktober et nytt lovforslag på høring for å innføre tiltak mot medisinmangelen. 

Forslaget innebærer endringer i apotekloven, apotekforskriften og grossistforskriften. Det vil gi Legemiddelverket rettigheter til å rasjonere viktige medisiner og få innsyn i lagrene for hele landet, for å kunne begrense ulempene for befolkningen dersom det oppstår mangel. Lovforslaget innebærer også at parallelleksport kan forbys.