Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) sendte tirsdag en bekymringsmelding til Folkehelseinstituttet vedrørende avvisningen av tannhelsesekretærer og assistenter som ønsker influensavaksine.

Ifølge leder i ThsF, Anne-Gro Årmo, har begrunnelsen for at tannhelsepersonell ikke blir prioritert vært at de ikke regnes som helsepersonell.
– Annet helsepersonell i kommunene, som er satt til å vaksinere helsepersonell, avviser tannhelsepersonell med begrunnelse av at vi ikke går inn under dette, til tross for at vi er innlemmet i helsepersonelloven. Dette er for oss ganske utrolig. Også vi tannhelsesekretærer burde være vaksinert på lik linje med annet helsepersonell i kommunen, sier Årmo.

ThsF-lederen mener situasjonen er bekymringsfull.
– Det er forunderlig at de ikke ser tannhelsepersonellets svært nære kontakt med pasienter og aerosolproblematikken på tannlegekontorene. Vi står bøyd over pasientenes munn og nese, og er svært utsatt for luftbåren smitte. Vi bør stå langt fremme i vaksinasjonskøen, mener Årmo.

I bekymringsmeldingen peker ThsF også på prioriteringsrekkefølgen når koronavaksinen er på plass.
– Vi er selvfølgelig bekymret for at tannhelsepersonell ikke vil bli prioritert i første rekke, og er redde for at det igjen skal oppstå en situasjon med avvisning. Vaksinasjon av tannhelsepersonell vil være av stor betydning for at tannhelsetjenesten skal kunne tilby tannhelsehjelp til befolkningen, sier Årmo.