Som helsepersonell er det ifølge helsepersonellovens § 4 Faglig forsvarlighet en plikt å holde seg faglig oppdatert.

I kommentarene til § 4 står det at " En rekke momenter kan trekkes inn i den konkrete vurdering av hva som kan ansees å være faglig forsvarlig opptreden, bl.a. om vedkommende har holdt seg tilstrekkelig oppdatert på fagfeltet."

Her vil du finne linker til offentlige tilbydere av kurs. Hos disse tilbyderne kan du finne spesifikke kurs for tannhelsepersonell, eller mer generelle kurs for helsepersonell som kan være nyttige og interessante for deg som arbeider i tannhelsetjenesten.

Fagskoleutdanning i Helseadministrasjon for tannhelsesekretærer
Fagskolen i Oslo tilbyr 2 årig deltidsstudie i helseadministrasjon. Studiet har terminer med fellesfag for både helsesekretærer og tannhelsesekretærer og egne terminer kun for tannhelsesekretærer.  

Helsekompetanse.no
Helsekompetanse.no er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering

Smittevernforum.no

På tannhelsetjenestens kompetansesentre TKS har de ulike tilbud av e-læringskurs, kurs og seminarer. Ved å klikke deg inn på hjemmesidene finner du tilbudet på de ulike kompetansesentrene. Hjemmesidene inneholder også nyttig informasjon.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge, TkNN
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge. TkMN
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Vestland. TkVestland
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland . Tk-Rog
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør. TkS

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. TkØ