Målet med stortingsmeldingen "Utdanning for omstilling" er å sikre bedre sammenheng mellom det du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Asheim mener høyere utdanning er for lite tilpasset arbeidsmarkedet.
– For få studenter får praksis i sin utdanning. Vi har for lav tilgang på praksisplasser, og for liten vekt på entreprenørskap og innovasjon i utdanningene, sa han da meldingen ble lagt fram mandag.

YS-leder Erik Kollerud deltok på mandagens møte, og er fornøyd med at regjeringen tar opp denne problemstillingen. 
– Det er viktig å sørge for et godt samarbeid mellom de som produserer kompetanse, og de som etterspør den, sier han.

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:
1. Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
4. Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.

Se opptak fra lanseringen av stortingsmeldingen

Les mer om stortingsmeldingen her