– Forskning viser at der medbestemmelse og ansattes medvirkning virker, går omstillinger og endringer lettere. Slik vil det også være for innovasjon, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen i høringen. 

– Et godt partssamarbeid er et suksesskrtiterium for å få til innovasjon, sa Parat-lederen, og trakk spesielt fram Statens vegvesen. 
– Statens vegvesen er tappet for verdifull kompetanse. Når man kun skal konkurrere på kostnader er det ikke mye igjen for Statens vegvesen for å drive med innovasjon, og de er dermed dømt til å tape på dette området. Å få inn innovasjon som en del av daglig drift i offentlig sektor er viktig for det velferdssamfunnet vi har i dag og som vi ønsker for fremtiden, sa Unn Kristin Olsen.

Se redigert opptak fra høringen her