Les

Tariff – hva er det?

Lurer du på hva tariffavtale eller tariffoppgjør er? Eller ønsker du å finne din tariffavtale? Parat gir deg svarene.
Av Parat Publisert dato 25.05.2021 15:45 redigert 23.06.2021 12:51
En tariffavtale eller overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon (for eksempel Parat) og en arbeidsgiverorganisasjon eller direkte med en bedrift. Tariffavtalen regulerer blant annet lønn, ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og utdanning utover minstekravet i lovverket. En tariffavtale kan ikke ha betingelser som er dårligere enn i lovverket.

En hovedavtale inngås mellom hovedorganisasjonene for arbeidstakere (for eksempel YS) og arbeidsgivere (for eksempel NHO eller staten). Hovedavtalen inneholder arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes gjensidige rettigheter og plikter. Eksempler er organisasjonsfrihet, informasjonsplikt, samarbeid, medbestemmelse og streikerett.  

Et tariffoppgjør er en reforhandling av inngåtte tariffavtaler. Disse forhandlingene kalles også lønnsoppgjør. Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annethvert år. Hovedoppgjøret er mest omfattende.

Mer om tariffavtaler, tariffoppgjør, dine rettigheter i arbeidslivet og mye annet snacks finner du på Parat tariff

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?