Les

Tariff – hva er det?

Lurer du på hva tariffavtale eller tariffoppgjør er? Eller ønsker du å finne din tariffavtale? Parat gir deg svarene.
Av Parat Publisert dato 25.05.2021 15:45 redigert 28.01.2022 14:12
En tariffavtale eller overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon (for eksempel Parat) og en arbeidsgiverorganisasjon eller direkte med en bedrift. Tariffavtalen regulerer blant annet lønn, ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og utdanning utover minstekravet i lovverket. En tariffavtale kan ikke ha betingelser som er dårligere enn i lovverket.

En hovedavtale inngås mellom hovedorganisasjonene for arbeidstakere (for eksempel YS) og arbeidsgivere (for eksempel NHO eller staten). Hovedavtalen inneholder arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes gjensidige rettigheter og plikter. Eksempler er organisasjonsfrihet, informasjonsplikt, samarbeid, medbestemmelse og streikerett.  

Et tariffoppgjør er en reforhandling av inngåtte tariffavtaler. Disse forhandlingene kalles også lønnsoppgjør. Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annethvert år. Hovedoppgjøret er mest omfattende.

Mer om tariffavtaler, tariffoppgjør, dine rettigheter i arbeidslivet og mye annet snacks finner du på Parat tariff
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup