Les

UNG-styret og regionkontaktene

E-post til styret: parat.ung@gmail.com
Av Parat Publisert dato 02.06.2021 13:50 redigert 25.03.2022 13:53
Leder 
Kari Nestaas Ruud
Mobil: 90768536
E-post: kari.nestaas@gmail.com
Regions aktivitet: Politiske saker, Ung-dagen, Ung-samlingen, YS-UNG nettverket

Nestleder: Elisabeth Hjelm, e-post: elisabeth.hjelm92@gmail.com
Regions aktivitet: Økonomi, Synlighet, Ung-samlingen

Styremedlem: Robin Malm, e-post: robin.malm@live.se 
Regions aktivitet: Økonomi

Styremedlem: Abdiasis Hassan, e-post: abdiasis97@hotmail.com
Regions aktivitet: Synlighet

Styremedlem: Amandus Amadeus Syed-Bøe, e-post: amandusamadeus@gmail.com
Regions aktivitet: Unge Tillitsvalgte, YS UNG

Varamedlem: Maia Karoline Mentzoni Hansen, e-post: maia.karoline.mentzoni.hansen@wideroe.no 
Varamedlem: Kristian Tingve, e-post: kristian.tingve@mac.com

Valgkomite:
valg.paratung@gmail.com 

Leder:
Idar Gundersen
idar.gundersen@outlook.com

Medlem: Catrine Almeland
catrinealmeland@hotmail.com

Medlem: Håvard I. Rotmo
havar@rotmo.net

Parat UNGs regionkontakter
Parat UNG har regionkontakter i alle Parats fem regioner. De fungerer som bindeledd mellom UNG-styret og de unge medlemmene i regionene. Regionkontaktene arrangerer temakvelder og samlinger, og har også ansvar for verving av unge medlemmer.

Regionkontaktene:
- Regionkontakt for vest: Aina Helene Westgaard Malja. paratungvest@gmail.com 
- Regionkontakter for øst: Eirik Østhagen. paratungost@gmail.com
  Idar Gundersen. (RU)
- Regionkontakt for sør: Lise-Marie Midlang. ysparatung.sor@gmail.com
- Regionkontakt for nord: Dina Kaino. paratungnord@gmail.com
- Regionkontakt for midt: Håvard I. Rotmo. paratungmidt@gmail.com
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?