Les

UNG-styret og regionkontaktene

Fra venstre: Ina Wannebo, Sanosh Senthilkumar, Marte R. Hoel, Elisabeth Hjelm, Håkon Hægeland, Greta Andersen, Luvleen Kaur. Foto: Vetle Daler
E-post til styret: parat.ung@gmail.com
Av Parat Publisert dato 02.06.2021 13:50 redigert 21.03.2023 16:06

Leder 
Marte Raknerud Hoel, Statsforvaltaren i Vestland
E-post: marrh@statsforvalteren.no
Mobil: 98605533
 
Nestleder:
Håkon Hægeland, Kjell & Co Norway Sanden Kjøpesenter
E-post: haakon.haegeland@gmail.com

Styremedlem: 
Elisabeth Hjelm, Heli-One Norway AS
E-post: elisabeth.hjelm92@gmail.com

Styremedlem: Sanosh Senthilkumar, Kjell & Co Norway Gulskogen Drammen
E-post: sanoshsenth@hotmail.com

Styremedlem:
Luvleen Kaur,Videkke Fellestjenester AS
E-posat: luvleen.kaur13@gmail.com

Varamedlem:
Greta Andersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, greta_andersen@hotmail.com 
Varamedlem:
Ina Johansen Wannebo, Trøndelag Tingrett Steinkjer, ina.johansen.wannebo@domstol.no

Valgkomite:
paratung.valg@gmail.com

Leder:
Dennis Scott, Brakon AS
E-post: dennis.scott991@gmail.com

Medlem:
Robin Malm, Avarn Security Gardermoen
E-post: robin.malm@live.se

Medlem:
Ina Maria Hansen, Sykehusapoteket i Trondheim
E-post: ina.hansen@live.no

Parat UNGs regionkontakter
Parat UNG har regionkontakter i alle Parats fem regioner. De fungerer som bindeledd mellom UNG-styret og de unge medlemmene i regionene. Regionkontaktene arrangerer temakvelder og samlinger, og har også ansvar for verving av unge medlemmer.

Regionkontaktene:
- Regionkontakt for vest: Aina Helene Westgaard Malja. paratungvest@gmail.com 
- Regionkontakter for øst: Eirik Østhagen. paratungost@gmail.com
  Idar Gundersen. (RU)
- Regionkontakt for sør: Lise-Marie Midlang. ysparatung.sor@gmail.com
- Regionkontakt for nord: Dina Høynes. paratungnord@gmail.com
- Regionkontakt for midt: Håvard I. Rotmo. paratungmidt@gmail.com
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?