Les

Regjeringen har lagt frem statusrapport om bærekraftsmålene

Onsdag morgen leverte regjeringen sin andre frivillige rapport til FN med gjennomgang av Norges arbeid med bærekraftsmålene. Rapporten vil bli presentert av regjeringen på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF) 14. juli.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 23.06.2021 9:55 redigert 23.06.2021 13:51

– Jeg gleder meg til å presentere rapporten for et internasjonalt publikum. Rapporten viser at vi har kommet langt med bærekraftsmålene i Norge, men at vi fremdeles har en vei å gå, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding

– Koronapandemien har for alvor vist at verden står overfor noen felles utfordringer som kun kan løses i fellesskap hvis vi skal klare å nå bærekraftsmålene innen 2030, sier Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF).

Målet med nasjonale frivillige rapporter (Voluntary National Reviews) er å bidra til å dele lærdommer og øke engasjementet for bærekraftsmålene på tvers av landegrenser. Norge leverte sin første rapport i 2016. Norges andre rapport er i dag offentlig tilgjengelig 

Rapporten gjennomgår måloppnåelsen for hvert enkelt delmål og beskriver hvordan arbeidet med bærekraftsmålene er organisert i Norge.

Rapporten viser blant annet at:

  • Norge skårer spesielt bra på bærekraftsmål som handler om fattigdom, helse, likestilling, fornybar energi, ulikhet og samarbeid. På SDG-indeksen er Norge rangert som nummer 6 av FNs medlemsland.
  • Norge gjør det mindre bra innenfor målene om forbruk, utslipp og biologisk mangfold.
  • Covid-19 pandemien har påvirket Norges arbeid for å nå bærekraftsmålene, og at pandemien har økt de strukturelle utfordringene. De som var mest utsatt fra før har blitt hardest rammet, blant annet har vold i hjemmet økt, mens annen kriminalitet har gått ned.
  • Norge gjør det spesielt godt på digital inkludering, og har lenge hatt blant den beste lovgivningen i verden for å sikre at alle inkluderes, både i offentlig og privat sektor.


– Jeg er veldig glad for at vi har fått bidrag fra store deler av det norske samfunnet i denne rapporten. Det bidrar til å synliggjøre alt det gode arbeidet som gjøres med bærekraftsmålene i vårt langstrakte land, sier Astrup.
– Mange tror at bærekraftsmålene kun gjelder utviklingsland. Det stemmer ikke. Ved at Norge rapporterer på bærekraftsmålene, og viser at også vi har en vei å gå, håper jeg vi kan bidra til økt innsats for bærekraftsmålene verden over, sier Ulstein.

Mer om bærekraftsmålene

 

 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?