Les

Parat UNG retter oppmerksomhet mot arbeidslivets ferskeste

Leder i Parat UNG Marte Raknerud Hoel. Foto: Vetle Daler, Parat.
2. desember var det nye styret i Parat UNG og regionkontaktene samlet på Lillestrøm for å diskutere neste års flaggsak. Styret vedtok å gi ekstra oppmerksomhet til de som er ferskest i arbeidslivet.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 09.12.2022 10:20 redigert 02.02.2023 9:22

På årsmøtet i august ble det vedtatt at Parat UNG skal ha livsfasepolitikk på agendaen de neste tre årene. Neste års satsingstema blir "etablering i arbeidslivet".

– Det er mye å sette seg inn i som ny i arbeidslivet. Man har som regel ikke så god råd og prøver å tilpasse seg en ny tilværelse fra student til arbeidstaker. Parat UNG ønsker å bidra til at denne overgang blir så smidig som mulig, sier leder i Parat UNG Marte Raknerud Hoel.

Egen konferanse for unge tillitsvalgte

21. april neste år skal Parat UNG arrangere konferanse for unge tillitsvalgte. Konferansen vil være åpen for både unge tillitsvalgte på arbeidsplassen og de som kunne tenke seg å bli tillitsvalgte.

– Tillitsvalgte står i ofte tunge og krevende prosesser, og det kan være utfordrende for unge å forstå hva det innebærer å ha rollen som tillitsvalgt. Derfor arrangerer vi denne konferansen. I tillegg ønsker vi i styret tilbakemeldinger fra tillitsvalgte på hva de synes er utfordrende som ung og tillitsvalgt på arbeidsplassen, sier Raknerud Hoel.

Ønsker forskning på lønnsutvikling til tillitsvalgte

Raknerud Hoel ønsker seg mer kunnskap om hvordan rekruttere og beholde tillitsvalgte og om hvordan lønnsutviklingen til tillitsvalgte er.

– Det er ofte vanskelig å rekruttere tillitsvalgte på arbeidsplassen. Parat UNG ønsker komme med en henstilling til Hovedstyret om at det burde forskes på virkemidler til rekruttering av tillitsvalgte og deres lønnsutvikling. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan få et bredere representativt utvalg av tillitsvalgte, uavhengig av alder eller etnisitet, og hvilke virkemidler som kan benyttes for å beholde dem.

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?