E-post til styret: parat.ung@gmail.com 

Leder: 

Kari Nestaas Ruud
Mobil: 907 68 536
E-post: kari.nestaas@domstol.no

Nestleder: 
Amandus Amadeus Syed-Bøe
Mobil: 483 32 243
E-post: amandusamadeus@gmail.com


Telefon: 
482 10 100

Organisasjonsnummer: 
971 480 270

Besøksadresse:
Lakkegata 19-23, 2 etg, Oslo

Postadresse: 
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Her finner du oss: