• Er talerør for medlemmer under 35 år 

• Jobber med utfordringer som studenter, lærlinger og unge arbeidstakere har i dagens arbeidsmarked 

• Arrangerer årlige samlinger 

• Deltar på utdanningsmesser og stands hos store bedrifter 

• Arrangerer vervekampanjer og temakvelder 

• Sitter i Parats hovedstyre 

Vår målsetting er å få flere unge til å engasjere seg i fagbevegelsen. Vi vil sette unge arbeidstakeres interesser på dagsorden!