Parat UNG skal fungere som et talerør for de unge i arbeidslivet. Vi jobber med å fremme saker som angår de unge, både i media og innad i Parat. Det å holde fokus på de unge i arbeidslivet er viktig for at også vi skal ha en god utvikling og ivareta våre rettigheter. Parat UNG er også representert på landsmøtet (to delegater) og hovedstyret internt i Parat. 
 
Parat tilbyr gratis medlemskap til elever ved videregående skole, lærlinger og studenter – alle med de samme fordelene Parat tilbyr sine medlemmer. Parat UNG arbeider ikke bare for å ivareta rettighetene til de som allerede har kommet ut i arbeid, men jobber også for rettighetene til studenter. Vi ønsker å tilrettelegge for at du skal få en god start på arbeidslivet.
 
Det å være aktiv i Parat UNG gir deg mulighet til å lære om fagforeningsarbeid, dette er kunnskap som er viktig for å forstå helheten i en organisasjon. Gjennom å delta på kurs, samlinger og konferanser vil du også få mulighet til å knytte nettverk. 

Dersom du er medlem av Parat og er 34 år eller yngre, er du automatisk medlem av Parat UNG. Ønsker du å engasjere deg aktivt i vårt ung-arbeid kan du ta kontakt med stryet per e-post: parat.ung@gmail.com