Les

Hvorfor være medlem?


Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 30.06.2021 7:55 redigert 31.01.2022 15:16
Hvorfor være medlem i en fagforening?
Det er to grunner til at fagforeningsmedlemskap er viktig: Det lønner seg for deg – og det lønner seg for samfunnet. Det lønner seg for deg, fordi det gir deg en rekke fordeler – både på jobben og privat.

Det lønner seg for samfunnet, fordi det er samarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter som sikrer mange av de velferdsgodene vi alle nyter godt av. Jo flere som er med i fagforeninger, jo bedre fungerer dette samarbeidet.

Hvorfor Parat?
 • Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer dine rettigheter på jobben. Samtidig forhandler vi frem gode lønns- og arbeidsvilkår for deg.
 • I Parat er det enkelt å ta kontakt om store og små problem. Vi har rådgivere og jurister som er klare til å hjelpe deg. Vi gir deg både bistand og verktøy til en enda bedre arbeidsdag.
 • Vi har en egen ung-satsing i Parat som jobber aktivt med å ivareta alle unge medlemmers interesser i arbeidslivet og studentlivet. Vi tilbyr egne ung-samlinger, konferanse for unge tillitsvalgte og aktiviteter i alle regioner.
 • Sosialt: vi tilbyr et unikt samhold og et trygt nettverk for deg. Vi representerer de fleste bransjer og har klubber og underorganisasjoner innad i Parat for å ivareta hver enkelt yrkesgruppe.
 • Gratis kurs og foredrag
 • Muligheter for karriereveiledning, utdanningsstipend, etterutdanning, kurs og medlemsaktiviteter
 • Svært gunstige priser og rente i bank og forsikring gjennom Gjensidige/Nordea
 • En time gratis juridisk hjelp på private saker i året
 • Rabatter hos flere hotellkjeder, drivstoff, cruise m.m.

Meld deg inn her!

Hjelp når du trenger det!

I Parat har vi et sterkt apparat av tillitsvalgte som er til stede der medlemmene arbeider. De jobber for deg lokalt, og sørger for at din arbeidsdag blir enda bedre. 

Som medlem i Parat får du også profesjonell hjelp hvis du har problemer på jobben. Vi har en rekke advokater og rådgivere som hjelper deg i saker som blant annet gjelder:  

 • ansettelsesavtale
 • arbeidstidsbestemmelser
 • etter- og videreutdanning
 • ferierettigheter
 • lønnsutvikling og lønnsforhandlinger
 • medbestemmelse
 • oppsigelsesvern
 • permisjonsrettigheter

Våre advokater kan også hjelpe deg med private saker.
Som organisert står du sterkere i forholdet til din arbeidsgiver!

Hva er forskjellen på Parat og andre YS-forbund?
Du kan være medlem selv om du bytter bransje
Det er ingen grunn til å bytte arbeidstakerorganisasjon selv om du bytter jobb. I Parat organiserer vi medlemmer i alle yrker og bransjer. Det betyr at du kan være medlem av Parat uavhengig av hvor du jobber. 


Du får bistand av våre mange jurister
I Parat har vi svært mange jurister og advokater sett i forhold til antall medlemmer. Dette betyr at du som medlem har direkte tilgang til solid juridisk kompetanse. Du slipper å gå lange omveier for å få den hjelpen du trenger. Våre jurister og advokater har spesialkompetanse på arbeidslivets lov- og avtaleverk, og hjelper deg med de utfordringene du måtte ha, uavhengig om du jobber i stat, kommune eller privat sektor.

Parat samler alle på arbeidsplassen i én klubb
På arbeidsplasser som består av ansatte med ulike yrker, samler Parat alle i samme klubb. Som ansattgruppe slipper dere dermed å dele dere på ulike forbund. Dette er en viktig verdi for ledelsen i virksomheten. Det er også viktig for fellesskapet på jobben. Sammen står vi sterkere.

Det største YS-forbundet i statlig og privat sektor
Parat er det største YS-forbundet i både statlig og privat sektor, og har høy kompetanse på begge disse tariffområdene. Vi sitter ved forhandlingsbordet i de sentrale lønns- og tarifforhandlingene. 
Hvis du er medlem i Parat, men ikke har tariffavtale, vil vi jobbe for å få opprettet en tariffavtale på arbeidsplassen din.

Det er viktig å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen
Med stadig mer fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en solid arbeidstakerorganisasjon i ryggen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift. Disse er et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt høy grad av organisering. Den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig er organisert. 

Hva koster det?
Parat har rimelig kontingent – 1,2 prosent av lønn, som arbeidsgiver trekker automatisk om du ønsker det. Deler av dette kan du trekke fra på skatten. Benytter du samtidig våre medlemsfordeler, sparer du fort inn kontingenten. 

Medlemskap er gratis for elever, studenter og lærlinger.

Hvem kan bli medlem?
Parat organiserer ansatte innenfor de fleste yrker, etater og bransjer, og har medlemmer i både privat, statlig og kommunal sektor. 

Parat er åpen for alle arbeidstakere, også om du er frilanser, selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker. Du kan være medlem hos oss selv om du bytter jobb eller bransje.

Parat har en rekke bransje-, etats-, medlems- og yrkesorganisasjoner, og mange ulike medlemsgrupper og -nettverk. 

Lurer du på om du og din fagbakgrunn passer som medlem i Parat?

Sjekk her om du finner en medlemsgruppe for deg!

Frilansere, næringsdrivende og oppdragstakere

Meld deg inn og bli en av oss!

Les mer og se video her
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup