Les

Hva gjør Parat UNG?


• Er talerør for medlemmer under 35 år 

• Jobber med utfordringer som studenter, lærlinger og unge arbeidstakere har i dagens arbeidsmarked 

• Arrangerer årlige samlinger 

• Deltar på utdanningsmesser og stands hos store bedrifter 

• Arrangerer vervekampanjer og temakvelder 

• Sitter i Parats hovedstyre 

Vår målsetting er å få flere unge til å engasjere seg i fagbevegelsen. Vi vil sette unge arbeidstakeres interesser på dagsorden!

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?