Les

Hva jobber vi med?

Hovedmålet til Parat UNG er å ivareta de unges interesser i arbeidslivet og som student. For å kunne oppfylle dette store målet, må vi først vite hva som er interessene til de unge.
Av Parat Publisert dato 03.06.2021 14:00 redigert 09.02.2022 14:24
Vi har derfor laget oss forskjellige prosjekter og arbeidsmåter for å innhente meninger, erfaringer og interesser, slik at vi kan løfte de videre via våre verv i regionutvalgene og hovedstyret.

Disse prosjektene jobber vi med for tiden:


P.U.R.T 
Det står for Parat Ung Region Team og består av en haug med engasjerte medlemmer som  arrangerer uformelle treff og aktiviteter i alle regioner. Hver av de fem regionene har en teamleder (som går under navnet regionkontakt) som også er medlem av det organisasjonspolitiske organet RU (regionutvalget) i Parat. 

Her finner du kontaktinfo til våre regionkontakter

Regionkontaktene samler på våre meninger, erfaringer og innspill og tar det med videre til Ung-styret og RU, slik at Parat kan bli en enda bedre fagforening. For å vite hva vi unge mener, arrangeres det treff i regionene der vi finner på noe gøy og/eller lærerikt og samtidig veksler erfaringer og innspill. 

Medlemsaktivitetene blir arrangert både fysisk i regionene og digitalt. De er gratis for medlemmer og det er stort sett mulighet for å ta med seg en nysgjerrig venn eller kollega. 

Følg med på kurskalenderen til parat.com eller på vår aktivitetskalender for å holde deg oppdatert på det som skjer. Invitasjoner blir sendt ut på SMS eller e-post. 

Ønsker du å være med å arrangere slike treff kan du gjerne kontakte teamlederen i din region for mer info. Klikk her for å legge til Parat UNG s aktivitetskalender i din egen kalender

UNG-samlingen med årsmøte

Hvert år arrangerer vi UNG-Samlingen i forbindelse med vårt Årsmøte. 50 deltagere blir valgt ut til å bli med styret på tur til en ny destinasjon hvert år, for en uforglemmelig opplevelse. I tre dager har vi foredrag, konkurranser, erfaringsutveksling, gruppearbeid, teambuilding, faglig påfyll, nettverksbygging og mye annet moro. 

I løpet av programmet gjennomfører vi også vårt Årsmøte, med valg av nye styrerepresentanter og valgkomite hvert 3. år. Temaet for samlingen varierer etter hva som er dagsaktuelt. Alle Parats medlemmer under 35 år er invitert til å melde seg på, og deltakerne blir valgt ut etter bestemte retningslinjer basert på mangfold, verv og tidligere deltakelse. De siste årene har vi besøkt blant annet Lofoten, Molde, Hunderfossen, Preikestolen, Dyreparken i Kristiansand, Sulitjelma og Oscarsborg festning. I 2022 skal UNG-samlingen være på Canvas Hove 12. - 14.august. Invitasjon kommer på e-post og legges i kurskalenderen

Synlighet
Et av målene som UNG-styret har satt seg, er å bli mer synlige innad i Parat. Målet med arbeidet er at alle unge medlemmer og de tillitsvalgte vet at vi finnes og hva vi gjør. Det er vanskelig å få tak i medlemmenes interesser eller å få dem til å stille opp på våre arrangementer om de ikke vet at vi finnes! 

Vi ønsker å fremme unge engasjerte medlemmer, og løfte temaer vi synes er viktige. Synlighetsarbeidet vårt består i å publisere på sosiale medier, skrive nyhetsmail, og vi har en fast side i Paratbladet til en artikkel. I tillegg utformer vi materiell til utdeling på arbeidsplassene. Hjemmesiden vår holdes oppdatert og informativ og vi er til stede på Parat- arrangementer. 

UNG-dagen
Som et ledd i målet om å være synlige, har vi opprettet en egen merkedag for Parat UNG. Den 10. juni hvert år skal vi løfte opp vårt arbeid og synliggjøre viktigheten av å være ung og organisert. På denne dagen vil det skje mye aktivitet i UNGs regi, både rundt om i landet og på sosiale medier. Vi står på stand, besøker medlemsbedrifter, holder konkurranser og informerer om vårt arbeid. Alle tillitsvalgte i Parat er også oppfordret til å markere dagen for sine unge medlemmer.

Regionteamene i UNG holder ulike medlemsarrangementer flere steder i landet denne dagen. 
Til sammen utgjør aktivitetene på UNG-dagen en oppsummering av mye av UNG-arbeidet som utføres hele året. Alle medlemmer i Parat er velkomne til å delta på dagen for å hjelpe oss å være synlige og gjøre stas på det å være ung og organisert. 

Unge tillitsvalgte
Parat ønsker å få flere unge til å ta på seg et tillitsverv, både på arbeidsplassen og internt i organisasjonen. Som et ledd i dette oppretter vi et faglig nettverk for alle som er eller ønsker å ta bli tillitsvalgt, enten på arbeidsplassen eller i organisasjonen. I nettverket skal en dele erfaringer, utfordringer, ideer, og finne trygghet i rollen ved å kunne støtte seg på andre unge i lignende verv.

Vi holder en årlig konferanse med aktuelle tema og legger til rette for å bli bedre kjent med hverandre og rollen vi har.  Det er en egen Facebook-gruppe for unge tillitsvalgte under Parat UNGs Facebook-side, bli gjerne medlem her og ta del i nettverket! 

YS UNG- nettverket
Parat tilhører hovedorganisasjonen YS (Yrkesorganisasjonenes sentralforbund). Vi har et samarbeid med våre søsterforbund Delta UNG og Negotia UNG, som er organisert litt slik som oss. Sammen har vi noen felles mål og interesser som vi ønsker å løfte frem i samarbeid. Sammen har vi arrangert politisk debatt, felles konferanser og en informasjonsbrosjyre.

Et av de felles målene vi har er å øke organisasjonsgraden blant de unge på landsbasis, og for å bidra i arbeidet har vi laget en informasjonsbrosjyre. Brosjyren er laget for unge mennesker på videregående skoler og på vei inn i arbeidslivet. Den er delt ut på mange hundre skoler og inneholder informasjon om hva en fagforening er og hvorfor det er viktig å være organisert. 

Det er lærerikt og nyttig å samarbeide med våre søsterforbund. De er som oss partipolitisk uavhengige, og våre medlemmer har i mange tilfeller felles interesser som vi sammen kan løfte opp til YS for en tyngre mening bak.

Parat UNG med egen flaggsak – klima
Vi har valgt oss en egen flaggsak for styreperioden 2019-2022, som vil si en sak vi vil sette ekstra fokus på og lære mer om. 
Tema for vår flaggsak er: Hvilken rolle har fagforeningene i det grønne skiftet? 

Vi har hatt dette som tema på våre samlinger og treff, og fått mange gode diskusjoner og innspill. Boken “Grønne tariffavtaler” er lest av alle i styret og vi fikk foredrag av en av forfatterne av boken på UNG-samlingen 2021. Amandus i styret har også tatt stor del i utviklingen av det digitale klima-kurset som ble sendt ut til alle Parats tillitsvalgte i 2021. 

Prosjektene og arbeidsområdene til UNG-styret varierer fra styreperiodene som går over 3 år. Hvert styre setter seg mål og tiltak i starten av perioden basert på sitt engasjement og ønske om arbeidsmåte. Neste styreperiode starter høsten 2022. Er du nysgjerrig på å vite mer eller vil bidra i arbeidet vår er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på parat.ung@gmail.com eller direkte til de som har ansvaret for hvert enkelt prosjekt. Kontaktinfo og oversikt finner du her 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup