Les

Flere kvinner i mediebransjen

Liz Ovesen, er bekymret over en lav kvinneandel i den delen av mediebransjen som driver med utvikling og teknologi. Foto: Vetle Daler/iStock.
Det blir stadig flere kvinner i mediebransjen, men leder for Parat Media, Liz Ovesen, er bekymret over en lav kvinneandel i den delen av mediebransjen som driver med utvikling og teknologi.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 22.06.2021 13:35 redigert 23.06.2021 13:53
Halvparten av mediebedriftene er også lite fornøyd med sitt flerkulturelle mangfold. Den ferske undersøkelsen er gjort av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 108 bedrifter og 10.330 ansatte har deltatt både i fjorårets og årets undersøkelse.

Lav kvinneandel innen teknologi og utvikling
Resultatet viser at andelen kvinner i mediebransjen har økt med ett prosentpoeng siden i fjor til 43 prosent.
– Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsing på bedre kjønnsbalanse gir resultater, og nå sier også mange mediebedrifter at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad. Dette er positivt, men også naturlig, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL i en pressemelding.

Leder for Parat Media sier undersøkelsen bekrefter inntrykket når det gjelder den redaksjonelle og kommersiell delen av bransjen.
– Vi er mer bekymret over en lav kvinneandel i den delen av mediebransjen som driver med utvikling. Hos oss i Parat Media ser vi at kvinneandelen innen teknologi og utvikling ligger ned mot 10 prosent. Dette burde virkelig bekymre både eiere, ansatte og brukere, sier Ovesen.

Halvparten jobber for å bedre balansen
De redaksjonelle virksomhetene og konsernene har den beste kjønnsbalansen med henholdsvis 47 og 52 prosent kvinnelige ansatte.

I kategorien «annet», som omfatter blant annet salg, markedsføring og kundesenter, øker andelen kvinner betraktelig med åtte prosentpoeng til 63 prosent. Distribusjon og trykkeri har lavest kjønnsbalanse, med henholdsvis 24 og 11 prosent kvinner.

Over halvparten av mediebedriftene sier de i stor grad jobber med å bedre kjønnsbalansen, hvor det er mediekonsernene som i størst grad oppgir at de jobber aktivt med dette.

Lite flerkulturelt mangfold
Hele 55 prosent av mediebedriftene er lite tilfreds med det flerkulturelle mangfoldet de har per i dag.

Kun 13 prosent av mediebedriftene som deltok i undersøkelsen, mener de har en høy grad av flerkulturelt mangfold. Én av fire sier de jobber i stor grad med å øke dette mangfoldet.

Mens 69 prosent av distribusjonsselskapene oppgir å ha høy grad av flerkulturelt mangfold, er tallet 29 prosent for «annet»-kategorien. Ellers er det svært lavt nivå på de øvrige virksomhetstypene, ifølge MBL.
– Her har vi en vei å gå som bransje, og her kan vi samarbeide om gode tiltak, sier Øgrey.
 
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?