Les

Fagforeningen for deg under 35 år

Parat UNG er Parats ungdomssatsing, og representerer medlemmer under 35 år. Formålet med å samle de unge i arbeidslivet er å legge til rette for og skape engasjement for aktiv deltakelse i Parat. Dersom du er medlem av Parat og er 34 år eller yngre, er du automatisk medlem av Parat UNG.
Av Parat Publisert dato 08.06.2021 13:50 redigert 23.06.2021 12:44
Parat UNG skal fungere som et talerør for de unge i arbeidslivet. Vi jobber med å fremme saker som angår de unge, både i media og innad i Parat. Det å holde fokus på de unge i arbeidslivet er viktig for at også vi skal ha en god utvikling og ivareta våre rettigheter. Parat UNG er også representert på landsmøtet (to delegater) og hovedstyret internt i Parat. 
 
Parat tilbyr gratis medlemskap til elever ved videregående skole, lærlinger og studenter – alle med de samme fordelene Parat tilbyr sine medlemmer. Parat UNG arbeider ikke bare for å ivareta rettighetene til de som allerede har kommet ut i arbeid, men jobber også for rettighetene til studenter. Vi ønsker å tilrettelegge for at du skal få en god start på arbeidslivet.
 
Det å være aktiv i Parat UNG gir deg mulighet til å lære om fagforeningsarbeid, dette er kunnskap som er viktig for å forstå helheten i en organisasjon. Gjennom å delta på kurs, samlinger og konferanser vil du også få mulighet til å knytte nettverk. 

Dersom du er medlem av Parat og er 34 år eller yngre, er du automatisk medlem av Parat UNG. Ønsker du å engasjere deg aktivt i vårt ung-arbeid kan du ta kontakt med stryet per e-post: parat.ung@gmail.com

© Parat
- din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?