Les

Akan: 40 prosent unngår bekymringssamtalen

En ny undersøkelse viser at mange ledere unngår å ta bekymringssamtalen Foto: iStock
En av fire ledere har vært bekymret for at deres ansatte drikker for mye alkohol. Ikke alle snakker med den det gjelder. – Ledere har et stort ansvar, sier direktør for Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege i en pressemelding.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 17.06.2021 9:05 redigert 23.06.2021 13:55

I en ny spørreundersøkelse blant 800 ledere i Norge, svarer 24 prosent at de har vært bekymret for at en ansatt drikker for mye alkohol. Nær 40 prosent av lederne har ikke tatt en prat med den de er bekymret for.
Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.
- Ledere har ansvar for arbeidsmiljøet og er sentral i arbeidet med å skape en trygg bedriftskultur. Vi ønsker at flere ledere tar bekymringssamtalen med ansatte de tror drikker for mye, for å unngå belastning for arbeidsmiljøet, redusert effektivitet og omdømmerisiko, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.

Ege peker på tre mulige grunner til at ledere vegrer seg for å ta den nødvendige samtalen med ansatte.
- En del er nok redde for å ta feil, for å bli møtt med sinne og for å ødelegge en god relasjon. Det er menneskelig å vegre seg, men det forsvarer ikke å la være. Bekymringssamtalen kan være avgjørende for den det gjelder og for arbeidsplassen. Jo tidligere samtalen tas, desto lettere er det å få til endring, sier Ege.

Akan-direktøren kommer med en oppfordring til landets ledere:
- Vit at mange flere reagerer med takknemlighet enn sinne. For høyt alkoholbruk rammer ikke bare den enkelte, men også virksomhetens lønnsomhet. Og det finnes gode verktøy for å hjelpe ledere, ansatte og virksomheter med høyt alkoholbruk – bruk dem, oppfordrer Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter. 

Om Akan
Akans visjon er å sette ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill.
Akan kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk ble etablert i 1963 og eies av LO, NHO og staten.

 
Mer om Akan


© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?