Leder i Unio kommune, Steffen Handal, sier til NRK at det er veldig uheldig at regjeringen griper inn i konflikten.
– Det er trist at arbeidsgiversiden ikke vil løse de underliggende problemene, sier Handal.

Tidligere fredag innkalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til møte klokka 16.00 og streiken er avblåst.

Dette gjelder imidlertid ikke streiken i Oslo. Oslo er eget tariffområde, og heller ikke her ville Unio godta tilbudet fra KS om en ramme for oppgjøret på 2,8 prosent.

Det er 0,1 prosentpoeng over rammen som ble forhandlet fram for frontfaget.
– Det regjeringen gjør nå, skuffer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier Handal.

Kommunestreiken har omfattet 22 667 Unio-medlemmer, hvorav 1891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i andre kommunale virksomheter.

Blant de streikene har det vært over 2000 sykepleiere.