Det er ett av funnene i en undersøkelse om styring og ledelse, som ble gjennomført blant Parats medlemmer i september i år.

Eivind Falkum, fra Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Met, var til stede på hovedstyremøtet i Parat torsdag, og ga en foreløpig gjennomgang av noen av resultatene av undersøkelsen.

Stor tillit til de tillitsvalgte og fagforeningen
Over halvparten av de spurte mener at de tillitsvalgte sørger for å holde de ansatte informert om relevante prosesser i virksomhetene, og at de gjør en god jobb med å representere de ansattes interesser.

Medlemmene i Parat har også stor tro på at fagforeningen håndterer lønnsforhandlinger og saker om HMS for dem.