Innføringen innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon til arbeidstakerne elektronisk. 

Som en del av arbeidet vil Finansdepartementet fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver, slik at de kan sende informasjon vedrørende egen pensjonskonto digitalt til arbeidstakerne. 

I dag er regelen at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst tolv måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. 

Før egen pensjonskonto kan innføres, må både tekniske løsninger og utfyllende forskrifter til loven være på plass. Det arbeides fortsatt med dette med mål om ikrafttredelse fra nyttår. 

Det er imidlertid ikke endelig besluttet om reglene om egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 1. januar 2021.