Nedenfor finner du powerpoint fra foredragsholdere på Paratkonferansen- og Tariffkonferansen 2019

Regjeringens arbeidslivspolitikk v/Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister (Høyre)

Ny samarbeidsavtale med Gjensidige v/Ann Kristin Mobakk, salgssjef organisasjoner

Høyesterett har sagt sitt i Norwegian-saken – hva nå? v/Christen Horn Johannessen, advokat i Parat

Flaggsaken - Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene v/Silvija Seres, bedriftsrådgiver

Arbeidsmiljø - Det glemte gullet? v/Pål Molander, direktør i Stami 

Kompetanse og teknologi v/Trygve Svensson, leder for Tankesmien Agenda 

Tall og bakgrunn for årets oppgjør v/Ådne Cappelen, SSB forskningsdirektør

Mellomoppgjøret 2019 og veien mot hovedoppgjøret 2020 v/Stein Gjerding, direktør og sjeføkonom i Spekter

Et likestilt arbeidsliv – vedvarende utfordringer v/Hanne Inger Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud