Til deg som er landsmøtedelegat 2018

Sak 01 A - 2018 Delegater til Landsmøte 2018
Sak 01 B - 2018 Valg av dirigenter
Sak 01 C - 2018 Godkjenning av foretningsorden
Sak 01 D - 2018 Valg av referenter
Sak 01 E - 2018 Valg av tellekorps
Sak 01 F - 2018 Valg av protokollkomitè
Sak 01 G - 2018 Valg av redaksjonskomitè
Sak 02 - 2018 Innkalling og dagsorden
Sak 03 - 2018 Hovedstyrets beretning 2015 – 2017
Sak 04 - 2018 Revidert regnskap 2015-2017
Sak 05 - 2018 Revisors beretning 2015-2017
Sak 06 - 2018 Rapport fra Kontrollutvalget
Sak 07 - 2018 Innkomne forslag
Sak 08 - 2018 Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program
Sak 09 - 2018 Visjon og verdier
Sak 10 - 2018 Strategisk plan 2019-2021
Sak 11 a) Økonomiplan for 2019-2021
Sak 11 b) Parats kontingent 2019-2021
Sak 11 c) Honorarutvalget
Sak 12 - 2018 Vedtekter Landsmøtet
Sak 13- 2018  Retningslinjer for RU
Sak 14 -2018 Retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet for medlemsgrupper over 15 medlemmer
Sak 15 - 2018 Retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet for medlemsgrupper under 15 medlemmer
Sak 16 - 2018 Retningslinjer for sentral og regional valgkomité
Sak 17 - 2018 Retningslinjer for kontrollutvalget (KU)
Sak 18 - 2018 Retningslinjer for Parats sikringsfond
Sak 19 - 2018 Valg av Hovedstyrets medlemmer med varamedlemmer
Sak 20 - 2018 Valg av kontrollutvalget med leder, tre medlemmer og to varamedlemmer
Sak 21 - 2018 Valg av valgkomite

Landsmøte dokumenter 2018 – Komplett dokument

Kunngjøring av Parats landsmøte (20. mai 2018)Onsdag 14. november 2018

08:30 Registrering og enkel servering

10:00 Landsmøtesalen åpnes

11:00 Kulturelt innslag 

11:15 Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen

11:30 Tale ved forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud

11:50 Konstituering

12:00 Landsmøtesaker

13:00 Lunsj  

14:00 Landsmøtesaker (fortsetter)

16:00 Pause med lett servering

16.30 Landsmøtesaker (fortsetter)

18:00 Landsmøte avslutter første dag

19:30 Aperitiff

20:00 Festmiddag i KongesalenTorsdag 15. november 2018

09:00 Landsmøtesaker (fortsetter fra dag én)

11:00 Pause med lett servering
Utsjekk

11:30 Landsmøtesaker (fortsetter)

12:00 Lunsj

13:00 Landsmøtesaker (fortsetter)

15:45 Landsmøteavslutning 
 
16:00 Avreise 
Ekstra busser til Flesland står klar utenfor hotellet