Les

Nytt og nyttig om IA-avtalen og arbeidsmiljø

Avtalen om inkluderende arbeidsliv omfatter hele arbeidslivet, ikke bare IA-bedrifter som tidligere. Målet er å skape et arbeidsliv hvor der er plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 18.11.2020 9:20 redigert 03.02.2021 13:28
Avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen 2019 – 2022 har to store satsninger:
-Arbeidsmiljøsatsingen: Kunnskapsutvikling og -formidling rettet mot forebygging
-Bransjeprogrammer i syv bransjer: Sykehus, sykehjem, barnehage, persontransport,
olje/gass, bygg/anlegg og næringsmiddelindustrien.

Arbeidsmiljøportalen 
En del av arbeidsmiljøsatsingen er arbeidsmiljøportalen.no som lanseres 7. desember 2020. Denne skal formidle bransjespesifikk kunnskap og verktøy.

Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. 

Hensikten er å samle, koordinere og lenke opp relevant informasjon som er lett tilgjengelig for virksomhetene og som har virksomhetenes behov som utgangspunkt.  
 Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet:  
• Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet)  
• En bra dag på jobb (verktøy fra Statens arbeidsmiljøinstitutt)  
• Fakta om bransjen (statistikk fra Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumestilsynet)  
• Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV)  

Portalen vil inneholde verktøy og kunnskap rettet mot ulike bransjer - i første omgang barnehager, sykehjem, sykehus, bygg og anlegg, næringsmiddelindustrien, persontrafikk og petroleumsvirksomhet. Flere bransjer kommer i løpet av 2021. 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?