Les

Ny storsatsing på arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. På den nye Arbeidsmiljøportalen finner du relevant fagstoff og verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet. Foto: iStock
Fem millioner sykefraværsdager i året kan være arbeidsrelaterte, og bedre arbeidsmiljø kan spare samfunnet for 75 milliarder kroner hvert år.  
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 15.12.2020 11:05 redigert 03.02.2021 13:28

Den nye Arbeidsmiljøportalen skal hjelpe virksomhetene med å ta tak i konkrete utfordringer på arbeidsplassen.
– Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet, både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst den enkelte arbeidstaker. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen, og sykefraværet går ned, sier Trude Vollheim, direktør for Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Sammen for bedre arbeidsmiljø
Selv om norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø, anslår man at én av fem sykefraværsdager, til sammen fem millioner arbeidsdager i året, er arbeidsrelaterte. Utfordringer med arbeidsmiljøet kan koste samfunnet rundt 75 milliarder kroner årlig, ifølge Oslo Economics. Kostnadene følger av blant annet økte helseutgifter, redusert produktivitet og økt sykefravær. Mye av fraværet kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel. Med Arbeidsmiljøsatsningen går Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), NAV og Petroleumstilsynet sammen med partene i arbeidslivet for å få virksomheter til å jobbe systematisk med arbeidsmiljø. 

En av hovedsatsningene i dette samarbeidet er Arbeidsmiljøportalen.

Kunnskap og nyttige verktøy
Arbeidsmiljøportalen er en nettbasert portal med informasjon om typiske arbeidsmiljøutfordringer i forskjellige bransjer, i tillegg til nyttige verktøy som kan tas i bruk for å jobbe effektivt for et bedre arbeidsmiljø. Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene selv. Gjennom verktøyene Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb, kan ledere, tillitsvalgte og verneombud på en enkel måte utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. 
– Jeg er veldig glad for at vi har fått i gang en sterk satsing på arbeidsmiljø under IA-avtalen, med fokus på å få opp bransjespesifikk kunnskap og treffsikre verktøy for virksomhetene. Arbeidsmiljøportalen vil forhåpentligvis bli en veldig nyttig ressurs i arbeidet med å nå de overordnede målene om å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Åtte bransjer først ute
Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er. Arbeidsmiljøportalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer. Dette er bransjer med stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Disse er:
·       Barnehage
·       Bygg
·       Anlegg 2
·       Næringsmiddelindustri
·       Rutebuss og persontrafikk
·       Sykehjem
·       Sykehus
·       Petroleumsvirksomhet

Flere bransjer kommer i 2021.

– For å jobbe effektivt og riktig må vi legge faktakunnskap til grunn. I Arbeidsmiljøportalen presenteres bransjeprofiler med slik fakta for bransjene i Norge på en lettfattelig måte. Over tid bygges kunnskapsbaserte verktøy slik at virksomhetene kan jobbe med de faktorene som er viktige for dem – og som vi vet virker, sier direktør Pål Molander i STAMI.

 
Webinar om arbeidsmiljø

I forbindelse med lanseringen av Arbeidsmiljøportalen ble det arrangert et webinar, Arbeidsmiljø handler om arbeid, den 7. desember.
Opptak av webinaret er tilgjengelig her: arbeidstilsynet.no/webinar

Abeidsmiljøportalen

 

 


© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?