Les

Hjemmekontor krever nye avtaler

Flere og flere av oss vil kunne ende permanent opp med hjemmekontor deler av arbeidstiden. Men hvilke rettigheter har vi egentlig når arbeidsstedet flyttes fra kontoret til hjemme? 
Mange av oss er blitt vant til hjemmekontor under pandemien, og mange ser nå muligheten til å jobbe permanent fra hjemmekontor deler av uka. Men hva vil det bety for rettighetene våre? 
Av Claude R. Olsen Publisert dato 04.01.2021 10:15 redigert 11.01.2021 10:30

Hjemmekontor er fortsatt et «lovløst» område. Arbeidstakerne er sendt til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleres. Det har arbeidsgiverne kunnet gjøre med hjemmel i arbeidsmiljølovens forskrift for kortvarig og tilfeldig arbeid, men nå har unntakstilstanden vart i snart trekvart år og ser ikke ut til å ta slutt på en stund. Parat jobber for å få dette inn i tariffavtaler, i lokale bedriftsavtaler og i arbeidsmiljøloven.  

  

Venter på regjeringen 

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å oppdatere reglene for hjemmekontor i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Partene i arbeidslivet, deriblant YS, har møtt statsråd Torbjørn Røe Isaksen og departementet to ganger, og det er planlagt flere møter. 

  

Temaer er problemstillinger knyttet til hjemmekontor. For eksempel fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte og verneombudets rolle, arbeidstid og Arbeidstilsynets rolle.  

 – Dette arbeidet er svært viktig. Det er absolutt et behov for en klargjøring av hvordan reglene i arbeidslivet skal praktiseres, sier spesialrådgiver i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg.  

  

Arbeidsgiver har ansvar 
Hovedregelen i dag er at arbeidsmiljøloven gjelder også når arbeidsgiveren har pålagt arbeidstakeren hjemmekontor. Det betyr at arbeidsgiver har ansvaret når det gjelder arbeidsmiljø og fysisk utforming dersom du sitter på et hjemmekontor.  
– Jeg sitter ved et spisebord og jobber. Kan arbeidsgiver da kreve at jeg skal etablere et eget arbeidssted hjemme? Og skal Arbeidstilsynet kunne komme hjem til meg og undersøke hvordan jeg sitter? Ifølge arbeidsmiljøloven kan de det, men ikke i praksis, sier Jenvin-Steinsvåg. 

 

Jenvin-Steinsvåg har registrert at flere arbeidsgivere tenker at de vil gå tilbake til normalen med alle på kontoret så snart koronaen er over. 

 – Mitt stalltips er at det kommer ikke til å skje. Vi kommer til å jobbe mer på hjemmekontor enn tidligere, uavhengig av korona og smittevernstiltak, sier han. 

  

Han tror tilstedeværelsen på arbeidsplassen blir mindre rigid, og at det vil bli større fleksibilitet. For arbeidsgiverne kan dette bety lavere kostnader når maksimalt halvparten av de ansatte er på kontoret samtidig. De trenger mindre kontorplass. 

  

Må ha avtaler 
Leder for juridisk avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, sier at normalen er at ansatte har en arbeidsavtale der arbeidssted er på arbeidsgivers kontorer. I koronatiden kan arbeidsgiver pålegge ansatte å jobbe på hjemmekontor, men bare til en viss grense. 

 – Dersom arbeidsgiver ønsker å forlenge ordningen av ulike årsaker, så vil ikke styringsretten til arbeidsgiveren tillate dette da det ikke er regulert i arbeidskontrakten, sier han. Styringsretten er arbeidsgivers rett til å lede de ansatte og administrere arbeidet. 

  

Lindstrøm sier at Parat er opptatt av ryddige avtaler når virksomheter sier at de legger opp til at arbeidstaker mer eller mindre skal ha permanent hjemmekontor. Når en arbeidsgiver pålegger en ansatt å ha hjemmekontor permanent, er det en vesentlig endring som bare kan gjennomføres dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om det.  

 

Vil prøve rettslig 

Forskriften om hjemmearbeid i arbeidsmiljøloven krever en inngått avtale dersom ordningen er varig. Avtalen skal inneholde omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstiden for hjemmearbeidet, når man skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, varigheten og retten til å si opp avtalen.  

 

Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, og arbeidsgiver vil tvinge gjennom ordningen med hjemmekontor, må arbeidsgiveren gå til endringsoppsigelse. Arbeidsgiveren sier opp den gamle arbeidsavtalen med kontoret som arbeidssted og tilbyr en ny arbeidsavtale med hjemmekontor.  

 – Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Hvis begrunnelsen er at man bare vil lempe kostnadene og ulempene med å ha arbeidsplass over på arbeidstaker, er dette saker vi nok vil prøve rettslig, sier Lindstrøm.  

  

Telenor vil ha ansatte både hjemme og på kontoret 

I Parat-båten under den «digitale Arendalsuka» i august sa Telenors konsernsjef Sigve Brekke at alle ansatte hadde frihet til å ha hjemmekontor, ikke bare under koronaen. Han understreket likevel at det ikke er snakk om at ansatte skal sitte hjemme hele året.  

 – Vi må ha noen regler, det kan ikke bli helt fleksibelt. Regel nummer én er at primærarbeidsplassen er på kontoret, ikke hjemme. Regel nummer to er at du skal være på kontoret en eller to ganger i uka. Og du har en regel om at du har 7,5 timers arbeidstid også når du er hjemme, sa Brekke. 

  

De tradisjonelle kontorlokalene blir innredet annerledes. Telenor har investert i 180 møterom med moderne videoutstyr. Gamle møterom er revet og erstattet av sosiale soner. Men nye kontorarbeidsplasser kan også være i et lokale i nærområdet sammen med ti–femten ansatte. Alle trenger ikke reise til hovedkvarteret. Sammen med de tillitsvalgte lager ledelsen regler for hvordan kombinasjonen av hjemmekontor og vanlig kontor skal fungere.

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?