Parat dekker kostnader i forbindelse med deltakelse på kurs og konferanser. Hvilke kostnader kan du lese mer om her:

Reiseregning_for_tillitsvalgte_2019_(gjelder_ikke_for_kursdeltakelse)_oppdatert_01.04.19